Green Spirit at Lefortovo Fest 11/08/2007 (foto by A.Evdokimov)