SOBO at Lefortovo fest 11/08/2007 (foto by A.Evdokimov)